Zaposlitev
Pridruži se nam!

Prosta delovna mesta

VODJA GOSTINSTVA m/ž

V naše vrste vabimo ambicioznega ter izkušenega vodjo gostinstva, da se pridruži vodstveni ekipi.

VODJA GOSTINSTVA OPRAVLJA SLEDEČE FUNKCIJE IN NALOGE:

 • – Postavlja in je odgovoren za doseganje ciljev s področja gostinstva na nivoju družbe.

  – Načrtuje, organizira in nadzoruje delo v oddelkih hrane in pijače ter zagotavlja optimalno razporeditev vseh virov glede na potrebe delovnega procesa. 

  – Zagotavlja pomoč pri planiranju in izvajanju vseh aktivnosti na področju gostinstva ter spremlja realizacijo, v primeru odstopanj od poslovnega načrta pripravi ukrepe.

  – Zagotavlja in kontrolira doseganje pričakovane kakovosti in uspešnost dela v skladu s standardi in poslovnimi cilji podjetja.

  – Organizira in vodi strokovna izobraževanja, uvaja nove storitve ter izvaja redne treninge zaposlenih za zagotavljanje stalne in visoke kakovosti storitev.

  Skrbi za ustrezen pretok informacij v oddelkih in razvoj sodelavcev ter s tem vzpostavlja ugodno delovno klimo.

  Sodeluje pri izdelavi strategije razvoja družbe ter predlaga strategijo in politiko s svojega področja.

  – Pripravlja letni načrt in izvaja aktivnosti iz načrta.

  – Redno dnevno in mesečno spremlja ter nadzoruje in kontrolira vse vrste stroškov, v skladu s planom poslovanja in ukrepi za njihovo zniževanje.

  Nadzoruje izvajanje procesov dela, kakovost storitev in proizvodov in ukrepa v primeru odstopanj.

  – Optimizira organizacijo dela in poslovanje glede na zasedenost hotelskih kapacitet in sproti ukrepa glede na predvidena odstopanja.

  – Sodeluje pri zagotavljanju potrebnega števila delavcev ustrezne kvalifikacije in funkcionalne usposobljenosti.

  – Spodbuja zaposlene k inovativnosti, jih motivira za delo in zagotavlja dvig produktivnosti.

  Pripravlja predloge standardov kakovosti na področju gostinstva.

  – Pripravlja predloge aktivnosti in pospeševanja prodaje na področju gostinstva.

  – Pripravlja analize trga in konkurence, spremlja in proučuje razvoj stroke.

  Sodeluje pri oblikovanju novih prodajnih izdelkov oziroma storitev in v ponudbo vključuje sodobne trende ter izvaja in nadzira ukrepe za spodbujanje prodaje.

  – Spremlja in potrjuje kalkulacije in normative za jedi in pijače, spremlja materialne stroške in potrjuje ter usklajuje prodajne cene v oddelkih gostinstva.

  Opravlja storitve za goste in poslovne partnerje v skladu s standardi.

  Nadzira in upošteva izvajanje HACCP načrta v podjetju.

  – Skrbi za brezhibno tehnično usposobljenost in urejenost vseh prostorov.

  – Zagotavlja zakonito in pošteno finančno materialno poslovanje gostinskih oddelkov.

  – Izvaja druge naloge skladno z delovno usposobljenostjo, navodili oziroma po nalogu direktorja družbe oz njegovega pomočnika.

  – Vse naloge izvaja v skladu z zakoni, internimi predpisi ter navodili direktorja družbe oz. njegovega pomočnika.

KAJ NUDIMO?

 • pogodbo za nedoločen čas – s poskusno dobo 3 mesecev
 • redno plačilo,
 • delo za polni delovni čas,
 • prijetno delovno okolje v prijetnem kolektivu,
 • zanimivo, dinamično delo.
Kuhar m/ž

V naše vrste vabimo ambicioznega ter izkušenega kuharja.

OPIS DELOVNEGA MESTA:
• priprava hrane, kuhanje in pečenje živil,
• sledenje zahtevam kakovosti in higiene,
• skrb za čistočo delovnega prostora.

PRIČAKUJEMO:
• izkušenost in veselje do dela,
• kakovostna storitev,
• smisel za organizacijo in urejenost delovnega prostora,
• ustrežljivost,
• timsko sodelovanje,
• samostojnost pri delu, zanesljivost, natančnost, odgovornost,
• uresničevanje načrtovanih obveznosti upoštevajoč navodila od nadrejenih.

PONUJAMO:
• takojšnji pričetek z delom za polni (40h) delovni čas,
• stanoviten izmenski delovnik,
• delo v utečeni ekipi sodelavcev,
• sodelovanje z vodstvom podjetja,
• zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas,
• redno plačilo in socialno varnost,
• priložnost za osebni razvoj in napredovanje.

Portir (m/ž) – študentsko delo

OPIS DELA IN NALOG :

 • sprejemanje hotelskih gostov (vodenje in usmerjanje gostov v namestitvene in druge prostore),
 • spremljanje gostov in pomoč pri vstopu ter izstopu,
 • pomoč gostom s prtljago,
 • parkiranje vozil gostov ter razporejanje parkirnih mest,
 • skrb za urejenost parkirnih prostorov ter vozil,
 • kurirska dela,
 • občasen prevoz gostov,
 • pomoč receptorjem.

 

PRIČAKUJEMO :

 • znanje angleškega jezika,
 • osebnostne lastnosti, kot so komunikativnost, prijaznost, nekonfliktnost, ustrežljivost, urejenost, natančnost, odgovornost,
 • vozniški izpit B-kategorije.

 

NUDIMO :

 • delo preko študentske napotnice,
 • urejeno delovno okolje,
 • redno in stimulativno plačilo.

Vzdrževalec (m/ž)

OPIS DELA IN NALOG :

 • redno preverjanje stanja in izvajanje vzdrževanja hotelskega objekta, opreme, vodovodnega, kanalizacijskega in elektro omrežja ter okolice hotela,
 • načrtovanje, izvajanje in nadziranje izvedb tekočih in obdobnih vzdrževalnih del, popravil,
 • servisiranje strojev in naprav,
 • skrb za takojšnjo menjavo pregorelih žarnic,
 • izvajanje preventivnih ukrepov na področju preprečevanja okužbe z legionelo,
 • pomoč pri prenosu in postavitvi pohištva,
 • sodelovanje pri vseh obnovitvenih delih hotela,
 • pleskanje,
 • skrb za urejenost kletnih prostorov, delavnice, kurilnice,
 • skrb za skladiščenje delovnega orodja,
 • nabava materiala za vzdrževanje in drugega materiala skladno z navodili,
 • skrb za racionalno porabo materiala,
 • skrb za ogrevanje prostorov,
 • skrb za urejenost in čistočo hotela, okolice hotela,
 • vzdrževanje zunanjih in parkovnih površin.
 • opravljanje kurirskih del,
 • skrb za varstvo pri delu in uporabo zaščitnih sredstev,

 

PRIČAKUJEMO:

 • osebnostne lastnosti, kot so komunikativnost, prijaznost, nekonfliktnost, ustrežljivost, urejenost, natančnost, odgovornost,
 • vozniški izpit B-kategorije.

 

NUDIMO :

 • delo za določen čas – z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas,
 • urejeno delovno okolje,
 • redno in stimulativno plačilo.